Guiguang High Speed Railway: Guilin - Hezhou

  • Streckenbeschreibung der Guiguang High Speed Railway: Guilin - Hezhou Route